RBD-855 Thử thách cho các chị em


Luật sư Ryoko và Chihiro được giao phụ trách vụ kiện chống lại Tập đoàn Yabuta. Với sự hợp tác của chồng Ryoko, người làm việc cho một công ty báo chí và người yêu của Chihiro, các chị em luật sư đang cố gắng vạch trần mặt tối của nhóm Yabuta trở nên chướng mắt, và nhóm Yabuta đã gài bẫy cả bốn người.

RBD-855 Thử thách cho các chị em

RBD-855 Thử thách cho các chị em